Privacy

Privacy

Voorwaarden & de kleine letters

14 november 2022

Download privacy voorwaarden in PDF

Uw privacy is voor C.I.V. Superunie B.A. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij op www.boodschappen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met C.I.V. Superunie B.A.. De contactgegevens zijn onderaan de privacyverklaring te vinden.

Contactformulier

Op verschillende wijzen kunt u met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag u ons altijd feedback geven. Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres
 • Naam
 • En eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van het bericht.

Om uw vragen te kunnen beantwoorden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie wordt nog tot drie maanden bewaard vanaf het moment dat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres

Hierin leest u wekelijks recept inspiratie. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

We hebben deze nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief en tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij een maildienstverlener, genaamd Mailchimp. Voor meer informatie vragen wij u de privacyverklaring van Mailchimp te raadplegen.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen meer van ons zult ontvangen.

Puzzelformulier

Met het puzzelformulier kunt u meedoen aan de puzzels die wij minimaal maandelijks in het magazine plaatsen. Om contact met u te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van de prijsuitreiking. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden en drie maanden daarna.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waardoor u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Naam
 • E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Op deze wijze heeft u toegang tot een eigen Boodschappen-pagina. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze diensten, producten en aanbiedingen. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account heeft opgezegd.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt.

U kunt zich ook registreren door middel van uw Facebook-account. In dat geval verwerken wij naast de gegevens zoals hiervoor bedoeld mogelijk extra gegevens van uw Facebook-account, maar dat hangt af van de privacy-instellingen van uw Facebook-account en de privacy voorwaarden van Facebook.

Gepersonaliseerd advies omtrent de recepten (‘het Kookprofiel’)

U kunt een persoonlijk Kookprofiel aanmaken op onze website, zodat u gepersonaliseerd advies kan ontvangen over de recepten die wij op onze website aanbieden. Dit advies kan op twee manieren aan u worden gegeven. Het kan door het geven van persoonlijke suggesties via het suggesties tabblad op boodschappen.nl of wij kunnen u een weekmenu sturen via e-mail. Het gepersonaliseerde advies wordt gegeven op basis van het door u aangemaakte kookprofiel, de ratings die u toekent aan gebruikte recepten en uw opgeslagen recepten.

Hiervoor gebruiken wij alle informatie die wij over u verzamelen, waaronder uw;

 • Accountgegevens
 • Gegevens uit het kookprofiel
 • Ratings van recepten
 • Opgeslagen recepten

Deze gegevens hebben wij nodig om uw kookprofiel samen te stellen en daarop een gepersonaliseerd advies uit te brengen. Op deze wijze krijgt u een gepersonaliseerd advies dat is samengesteld aan de hand van uw voorkeuren. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens tot drie maanden nadat u uw Kookprofiel hebt opgezegd.

Daarnaast kunt door het invullen van deze gegevens ook een gepersonaliseerd weekmenu ontvangen via de e-mail aan de hand van uw voorkeuren. Wij bewaren deze informatie drie maanden nadat u uw account heeft opgeheven.

Advertenties

Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt. Daarnaast vertoont de website persoonlijke advertenties indien u hier expliciet goedkeuring voor heeft gegeven. Deze persoonlijke advertenties baseren we op alle gegevens die we van u hebben, waaronder mogelijk uw cookievoorkeuren en uw kookprofiel, en dus verwerken we daar wel persoonsgegevens voor.

Verstrekken aan derden

Met uitzondering van de in dit document genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons leiden u door naar de sociale media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als u wilt weten war de sociale media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan hun privacyverklaring.

Cookies

Onze website gebruikt cookies van onszelf of van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Onze website gebruikt functionele cookies, tracking cookies/marketing cookies en analytische cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen binnen een maand aan het verzoek voldoen, tenzij de termijn wordt verlengd wegens complexiteit van het verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u nog opmerkingen of vragen hebt over het privacybeleid van boodschappen.nl kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van privacybeleid.

Contactgegevens

C.I.V. Superunie B.A.
Industrieweg 22 B
4153 BW Beesd
[email protected]
031345686666